0

Condicions generals de contractació

Convidem a revisar les condicions generals de contractació que regulen l’oferta i la contractació de productes y serveis de l’AJUNTAMENT DE SORT a través de la botiga en línia inclosa en aquest lloc web.

La persona que utilitza aquest lloc web queda vinculada a aquestes condicions, per això li recomanem que se les llegeixi detingudament. Si vostè no està d’acord amb les condicions generals de contractació haurà d’abandonar aquest lloc web.

  1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de contractació són d’aplicació per a totes les vendes de AJUNTAMENT DE SORT (en endavant “Entitat”) que hagin estat realitzades a través del lloc web https://pagaments.sort.cat/ (en endavant “lloc web”).

En realitzar una contractació, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir mercaderies sense ànim de revenda.

Ens reservem el dret de poder anul·lar contractacions fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un usuari amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que l’usuari està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de contractació així com l’avís legal/política de privacitat en qualsevol moment.

Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar a l’Entitat totes les dades necessàries per a l’accés i utilització dels serveis d’aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que podem fer ús d’ells per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari.

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errades en el lliurament a conseqüència de l’error o omissió de dades.

L’usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre en conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta la que la transmissió de dades a través d’Internet no pot garantir-se com a segura davant d’accessos no autoritzats i no ens podem fer responsables de qualsevol error de seguretat, llevat que es degui a alguna negligència nostra.

Així mateix vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar immediatament la pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

  1. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES


Tots els productes i/o serveis que s’ofereixen en aquest lloc web són comercialitzats per:

AJUNTAMENT DE SORT.

C.I.F.: P2526100I

Domicili: C/ CARLES POL I ALEU, 13 – 25560 SORT (LLEIDA).

Dades registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

Telèfon: 973620010

Correu electrònic: ajuntament@sort.cat

Procediment de compra

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’abonament, tiquet, entrada o l’article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació que li ofereix el lloc web.


Des d’aquí podrà afegir l’article a la seva compra seleccionant “Afegir a la cistella”. Tot seguit, es derivarà al desglossament de la cistella perquè confirmi la quantitat que vol comprar. Fent clic al botó “Finalitzar Compra”, dirigirà a la pàgina de registre.

Haurà d’omplir les dades de facturació, i en alguns casos, també les dades personals de cada un dels assistents a l’esdeveniment/activitat.

A continuació cal seleccionar el mètode de pagament desitjat (transferència bancària o targeta de crèdit). Acceptar els termes i condicions de compra i clicar a “Anar al pagament”.


En aquest moment el comprador confirma que les dades de pagament introduïdes són correctes i veraces i accepta que l’Entitat carregui el pagament.

L’Entitat enviarà un correu electrònic al comprador de comanda rebuda al compte de correu que aquest hagi indicat en el formulari de dades de Facturació. És possible que la Confirmació de Compra no es rebi a la “Safata d’entrada”, ja que alguns serveis d’Internet ho detecten com a spam, de manera que l’Entitat recomana al comprador que revisi en tot cas el “Correu brossa”. L’entitat de Sort confirmarà que la comanda és correcte, i en un termini de 24-72 hores rebrà un altre correu d’acceptació de la comanda. En els casos de les entrades a esdeveniments, a cada un dels assistents a l’Esdeveniment/activitat li arribarà individualment un email amb el seu tiquet de l’entrada que ha de presentar per fer el check-in.

Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d’existència o de la no disponibilitat dels productes o serveis.

Si un cop realitzada la comanda el producte o servei no estigués disponible, se l’informaria, tan aviat com es pugui, per correu electrònic o per telèfon i la compra quedaria anul·lada totalment o parcialment.

Davant de qualsevol dubte, recomanem posar-se en contacte amb l’Entitat.

Contracte amb l’ Entitat i acceptació de comandes.

La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al nostre compte. Li confirmarem l’acceptació de la comanda en un correu electrònic.

Només en aquest moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només pels articles relacionats en el correu de confirmació de la comanda.

Confirmació i anul·lació de comandes.

Abans de finalitzar la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats a la mateixa (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos, selecció d’article o servei, etc.), podent corregir el que consideri necessari.


Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web. S’haurà de posar en contacte amb l’Entitat per E-mail o telèfon.

Moneda, impost i preu

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada en el nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Tots els preus es mostren en euros i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (IVA i els altres impostos que pogués correspondre) despeses d’enviament a part, quan procedeixi.

Formes de pagament i seguretat

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

Targetes de crèdit: Accepta targetes VISA, VISA Electron, 4B i MasterCard. L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d’indicar el nom, la data de caducitat, així com el codi de seguretat CW2 (que es troba al revers de la seva targeta).

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, en aquest cas Redsys. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

TRANSFERENCIA

Lliuraments: tipus, terminis i problemes

Els tiquets, entrades i abonaments seran enviats a l’adreça de correu electrònic indicat. També a cada un dels assistents a l’Esdeveniment/activitat li arribarà individualment un email amb el seu tiquet de l’entrada.

En cas que en 48 hores després de realitzar la compra no rebi la compra, contacti amb l’Entitat a ajuntament@sort.cat o per telèfon 973620010.

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar seran de la seva responsabilitat.

Política de devolució, desistiment, canvi i reemborsament.

L’Usuari ha d’assegurar-se, abans de tramitar la compra, de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades, abonaments o tiquets adquirides una vegada realitzada la compra. No poder assistir-hi o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució.


Només es podran anul·lar les entrades per incidències tècniques o operatives, imputables a la web.


En aquest sentit, l’Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en la normativa de consumidors i usuaris en estar aquest dret exclòs per als serveis relacionats amb activitats d’oci o esplai, d’acord amb el que s’estableix en l’article 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Només s’admetran canvis i devolucions en cas de cancel·lació de l’Esdeveniment/activitat/activitat.


En el cas que l’Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat per l’Ajuntament de Sort en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra (targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària), dins el termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació.

  1. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

  1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

L’Entitat es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests siguin presentats.

Les condicions generals de compra han de ser acceptades per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s’han de deixar d’utilitzar els serveis web.


En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.


En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

  1. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a l’Entitat les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més l’Entitat disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l’Entitat en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la relació entre l’Entitat i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.