0
25.00

Abonament mensual Juliol 2023

Es pot sol·licitar descompte en els següents casos:

  • Famílies nombroses i / o monoparentals: 10% de descompte del preu corresponent.
  • Discapacitat amb grau entre 33 % i inferior 66 %: 10% de descompte del preu corresponent
  • Discapacitat amb grau major de 66 %: abonament gratuït

Cal presentar la documentació pertinent a les oficines de l’Ajuntament de Sort.