0
30.00100.00

Taxa per expedició de documents administratius

Si ja heu sol·licitat algun document administratiu, podeu completar el tràmit liquidant la taxa corresponent segons l’article 7 de l’ordenança fiscal per expedició de documents administratius.

  • Expedient de declaració de ruïna
  • Expedient de llicència de parcel·lació
  • Expedient de llicència de 1a ocupació
  • Cèdules urbanístiques
  • Informes tècnics
  • Expedient de celebració de matrimoni civil: parelles empadronades a Sort (tots dos)
  • Parelles no empadronades a Sort (o només un dels dos)

A les notes addicionals, poseu el vostre DNI

  • Clear selection