2.00

Certificat d’empadronament

Si heu presentat instància genèrica via e-tram sol·licitant un certificat d’empadronament, podeu completar el tràmit liquidant la taxa corresponent segons l’article 7 de l’ordenança fiscal per expedició de documents administratius.

Heu de posar el vostre DNI a les notes addicionals.